free bootstrap template

     

        11. ROČNÍK KONFERENCE   

Mobirise

  23 / 9 / 2020 

La Fabrika, PRAHA 7


11. ročník největší konference mediálního domu Economia
a magazínu Ekonom o vedení společnosti a lidech ve firmách.

V oblasti lidského kapitálu pod vlivem virové krize firmy ve zvýšené míře akcentují jako prioritu sounáležitost zaměstnanců, vnímání smysluplnosti vykonávané práce samotnými zaměstnanci a formulaci budoucí perspektivy, chcete-li vize. O co těžší je pro firmy toto vše dodat v období ztíženého plánování, je nasnadě.

Jaká je však role HR v této misi? Jak se v současnosti personalisté cítí? Jako hybatelé pozitivních změn, nebo vykonavatelé špinavé práce?

V rámci programu HR Meetingu 2020 budeme reflektovat témata, která přináší do života firem a jejich personálního řízení riziko a dopady pandemie.

O aktuální zkušenosti z krizového řízení se s námi podělí:

zástupci vedení firem,

představitelé státu,  

orgánů bezpečnosti,

zahraniční odborníci, a další.

Pozvání přijali např. Avivah Wittenberg-Coxová - globální expertka v oblasti gender leadershipu, generál Petr Pavel - bývalý předseda vojenského výboru NATO, Adam Vojtěch - ministr zdravotnictví a další.

Konferenci uvádí Denisa Kubová, odborný garant HR projektů Economia a Daniel Štrobl, psycholog, odborník na krizovou intervenci a stres management. 


Níže uvádíme stěžejní témata letošního ročníku, která budeme ve spolupráci i s partnery modifikovat

Více než kdy jindy v těchto dnech platí: ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Co však můžeme slíbit - program bude čerpat z informační a názorové bohatosti,  kterou tituly Economia v této náročné době představují.

Mobirise

Stárnutí talentů

Aktivní populace stárne. Za pár let budou třetinu zaměstnanců v České republice tvořit padesátníci a šedesátníci. Jste na to ve firmě připraveni? Umíte tomuto nevyhnutelnému trendu přizpůsobit employer branding a personální marketing - vytratí se tak z employer brandingu neformálnost pracovního prostředí ve prospěch dvouhodinového poobědového šlofíka? Jak pracovat s „influencery 55+“ v rámci interní komunikace a jak je motivovat?

Mobirise

Ekologické firmy

Ekologie jako nutnost, …ekologie jako motor interních firemních změn v přístupu k udržitelnosti. Kdo ji tlačí víc, marketéři nebo zaměstnanci?
A kolik to firmu stojí?

Mobirise

Mentální zdraví a BOZP

V rámci chystané Reformy péče o duševní zdraví schválila vláda Akční plán na období 2020 -2030. Jeho součástí je také pilotní projekt MZČR, MPSV ve spolupráci s významnými zaměstnavateli, jehož cílem je implementovat a vyhodnotit program duševního zdraví na pracovišti a získat relevantní podnět pro úpravu souvisejících právních norem. Jak do zamýšleného programu zasáhly emoční zátěže způsobené prací z domova, strachem a ztrátou zaměstnání? Jaký dopad na BOZP budou výsledky tohoto projektu mít a jak výrazně ovlivní vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů? A v pracovním režimu homeoffice? Čeká nás destigmatizace duševních poruch, nebo žaloby?

Mobirise

Robotizace v HR

Vtrhne do HR robotizace aneb Stanou se třeba z asistentů typu Siri personalisté budoucnosti? Už dnes existují programy, které umějí vyhodnotit vaše zaměstnance z personálního hlediska. Je to cesta i pro vývoj HR? Bude vaše personální oddělení stejně jako živé zaměstnance vybírat i roboty? A jak se tento vývoj promítne v personálním controllingu?

Mobirise

EGO nebo TÝM? 

Jedinec v popředí versus potřeby organizace. Out of the box názorová sonda zaměřená na propagovanou celospolečenskou sebestřednost - názor psychologa na tento trend, ale i pohled z praxe na to, jak se sebepojetí, mindfulness či sebepoznání projevují v prostředí firem, kde jedinec byl donedávna článkem v soukolí. A jak celospolečenská práce z domova vynesla do popředí potřebu projektového řízení a vedení týmů.

PROGRAM

Na programu usilovně pracujeme a budeme postupně doplňovat nová a nová inspirativní jména!

08:30 - 09:00

Registrace, welcome coffee

09:00 - 09:15

Zahájení konference

09:15 - 09:45 

09:45 - 11:45

Employer branding a stárnutí zaměstnanců

Employer branding a ekologie

11:45 - 12:15

Coffee break

12:15 - 12:55

Keynote speaker
 

12:55 - 13:55

Mentání zdraví a BOZP

Adam Vojtěch, Ministr zdravotnictví ČR

13:55 - 15:00

Oběd

15:00 - 16:00

Robotizace v HR
 
Bedřich Max Luft, Generální ředitel, DXC Technology

16:00 - 17:00

EGO nebo TÝM? 

Petr Pavel, Nejvýše postavený muž NATO, válečný hrdina, bývalý komunista i možný prezident  

17:00 - 19:00

Koktejl a networking

ŘEČNÍCI

Petr Pavel

Nejvýše postavený muž NATO, válečný hrdina, bývalý komunista i možný prezident
 

Adam Vojtěch

Ministr zdravotnictví ČR

Bedřich Max Luft

Generální ředitel, DXC Technology

Další řečníky průběžně doplňujeme.

MODERÁTOŘI KONFERENCE

Denisa Kubová

Obsahový garant HR projektů Economia

Daniel Štrobl

Psycholog, odborník na krizovou intervenci a stres management

REGISTRACE

Early bird

  4.500

platné do 30. 6. 2020

  • Standardní cena od 1. 7. 2020
  • 6.900 Kč

Early bird
Cena pro 2 osoby

  6.750

platné do 30. 6. 2020

  • Standardní cena od 1. 7. 2020
  • 10.350 Kč

Early bird
Skupina

  Individual *

cena dle počtu osob

  • Plánujete na konferenci
  • přijet i s kolegy?

PARTNEŘI KONFERENCE

POŘADATEL

MEDIÁLNÍ PARTNER

ORGANIZÁTOR

Mobirise
Produkce

Klára Vonšovská
Event Manager

klara.vonsovska@economia.cz

Obsah

Denisa Kubová
Obsahový garant

denisa.kubova@economia.cz